Česká asociace streetwork

Category:
Category:

Product Description

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb.

Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace.

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace.

Česká asociace streetwork vzdělává streetworkery a streetworkerky, kterými jsou sociální pracovníci a pracovnice z celé České republiky i ze Slovenska nebo pracovníci a pracovnice v sociálních službách. Tyto pracovní pozice určuje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ČAS nabízí systém kurzů a seminářů od začínajících pracovníků po zkušené streetworkery. ČAS nabízí otevřené kurzy i kurzy na klíč.

 

Více informací na: http://www.streetwork.cz/

Related Communities