Spoločenská etiketa

Category:
Category:

Product Description

Spoločenská etiketa online

Pedagóg verzus žiak, alebo človek a človek. Ja, ako pedagóg môžem s rukou na srdci prehlásiť, že každé dieťa, ktoré mojím životom prešlo, bolo jedinečné. Každé so svojim jedinečným príbehom, smútkom, túžbami, či snami.

Aká je skutočná úloha pedagóga v živote dieťaťa? Existujú deti s očami starca, často sa hovorí o indigových, dúhových, či krištáľových deťoch. Tieto deti sa prejavujú tým, že máte pocit, že ich poznáte odjakživa. Trpia akýmisi zvláštnymi chorobami, ktoré sa nelepšia klasickou medicínou. Často majú problémy v kolektívoch, kde sa nevedia zaradiť pre svoju odlišnosť nazerania na svet. Často sa stáva, že sa uzatvárajú pred svetom.

Více informací na: http://www.spolocenskaetiketa.sk/

Related Communities