Solární asociace

Category:
Category:

Product Description

Solární asociace je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky.

Zakládáme si především na transparentnosti a profesionalitě

V současnosti sdružujeme více než 450 členů z řad výrobců panelů a baterií, instalačních firem, servisních firem, firem nabízejících řešení akumulace elektřiny, provozovatelů solárních elektráren, obchodníků s elektřinou, univerzit, výzkumných pracovišť, finančních institucí, bank a počet našich členů trvale roste.

Zastupujeme již několik tisíc provozovatelů FVE o celkovém instalovaném výkonu 1211 MW.

Naším posláním je prosazování férových a transparentních podmínek pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby sluneční energie a obhajování zájmů našich členů s ohledem na ochranu investic a dodržování platných legislativních norem v EU.

Našimi členy jsou především výrobní a distribuční společnosti, provozovatelé solárních elektráren, firmy a podnikatelé zabývající se novými trendy v akumulaci elektřiny z OZE, obchodníci s elektřinou, instalační a servisní společnosti, recyklační firmy, vysoké školy a výzkumné ústavy a příznivci energie ze slunce jako fyzické osoby. Seznam členů je zveřejněn v členské sekci.

Hlavními strategickými cíli Solární asociace jsou: podílení se na tvorbě energetické koncepce ČR a prosazování technických, legislativních a ekonomických podmínek pro fungování sektoru OZE, zejména solární energie a akumulace.

V zájmu prosazování shora uvedených cílů trvale spolupracujeme s rozhodujícími orgány v ČR, jako jsou např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí nebo Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a profesními sdruženími jak v České republice, tak v zahraničí.

 

Více informací na: http://www.solarniasociace.cz/