Škola života

Category:
Category:

Product Description

Besedy, přednášky a semináře českých i zahraničních lektorů pořádané v rámci pedagogicko-prožitkového cyklu.

Škola života je prostor pro setkávání se zainteresovaných zájemců o otázky rozvoje dítěte i sebe sama. Je to interaktivní prostor, ve které hledáme odpovědi na různé otázky týkající se života, podoby školy pro současné dětí a přinášíme příležitost setkat se s odborníky a s nimi na dané téma diskutovat. Pro utváření podoby večera je důležitý každý divák – téma, hosté a moderátor tvoří osnovu večera, do nejmenších detailů je podoba setkání “setkána” všemi zúčastněnými.

Více informací na: www.inovativnivzdelavani.cz

Related Communities