Škola psychologie

Category:
Category:

Product Description

Kurzy psychologie pro veřejnost a přípravné kurzy na vysokou školu.

Historie Školy psychologie se datuje do roku 2014, kdy jsme jako studenti otevřeli první přípravný kurz psychologie na vysoké školy. Byli jsme motivováni faktem, že o tak krásný obor má zájem tolik talentovaných lidí a jejich naděje přitom z 95 % ztroskotají na náročných požadavcích přijímacího řízení. Vlastní metodika a osobní přístup slavily úspěch a dnes už každý druhý absolvent studuje psychologii na vysoké škole. Od počátku jsme byli překvapeni tím, že se na přípravné kurzy hlásí a trpělivě dochází také lidé, kteří o studiu psychologie z rozličných důvodů vůbec neuvažují. Chtějí vědět, co psychologie skutečně zkoumá, přenést její poznatky do osobního i rodinného života, diskutovat s ostatními, a to vše v přátelském a otevřeném prostoru. Právě pro ně otevíráme od letošního roku i vzdělávání pro veřejnost.

Více informací na: https://skolapsychologie.cz/

Related Communities