Psychoanalýza dnes

Category:
Category:

Product Description

Moderní psychoanalytický časopis. Psychoanalýza, společnost, kultura, teorie, praxe, výzkum

Myšlenka přivádět psychoanalytiky, odborníky a studenty k jednomu stolu není zásadně nová, nově se ji však u nás podařilo realizovat až nyní. Idea interdisciplinárního projektu, ve kterém jde o stavění mostů, seznamování se s novými poznatky a vlivy psychoanalýzy a vzájemné obohacování vznikla mezi studenty a absolventy olomoucké psychologie, kteří vytvořili jeho základní podobu a infrastrukturu fungování a podnikli první kroky k později celorepublikovému projektu.

V úzké spolupráci s českými psychoanalytiky a kandidáty postupně vznikl první online časopis svého druhu. Spolupracují na něm čtenáři, studenti, odborníci z rozličných oblastí, psychoanalytici a vůbec všichni, kteří se chtějí k psychoanalytickým, resp. psychodynamickým tématům vyjádřit. Autoři chtějí dále vytvářet otevřený prostor, ve kterém se mohu psychodynamické systémy vzájemně přibližovat a rozvíjet. Projekt není exkluzivním hlasem jednoho místa, jednoho oboru, nebo jedné odbornosti. Je otevřeným fórem, kde se mají scházet všichni lidé, kteří se nebojí pokládat palčivé otázky psychologické, společenské, umělecké i jiné. Studenti a vyučující psychologie, ale i jiní, kteří se o problematiku zajímají a chtějí se stát přispěvateli jsou srdečně vítání.

Více informací na: http://psychoanalyzadnes.cz/

Related Communities