Přírodní zahrada

Category:
Category:

Product Description

Spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi.

Podporujeme jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých zahrad. Toto poslání naplňujeme osvětou a vzděláváním veřejnosti, institucí a úřadů. Spolupracujeme při plánování veřejné zeleně v obcích i městech. Vytváříme síť přírodních zahrad a propagujeme zahradní turistiku.

Cílem spolku je

  • iniciovat a podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání “Přírodních zahrad“
  • aktivně se spolupodílet na akcích a osvětě v rámci ekologické a enviromentální výchovy, přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které vedou k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách

Více informací na: http://www.prirodnizahrada.eu/

Related Communities