OBRAZ – Obránci zvířat

Category:
Category:

Product Description

Cílem organizace OBRAZ – Obránci zvířat je aktivní a efektivní ochrana zvířat prosazováním legislativních změn a osvětou jednotlivců.

Cílem organizace Obraz – obránci zvířat je aktivní a efektivní ochrana zvířat prosazováním legislativních změn a osvětou jednotlivců. Budujeme silné hnutí, ve kterém spolupracuje velký počet aktivních členů. První významnou iniciativou, kterou se v této oblasti chystáme vyvinout, je kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Hlásíme se bezvýhradně k principu nenásilí a respektu k demokratickým hodnotám.

Více informací na: http://www.obrancizvirat.cz/