Národní pedagogický institut ČR

Category:
Category:

Product Description

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením.

Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují:

  • metodickou podporu školám a pedagogům
  • cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
  • podporu strategického řízení ve školách a územích
  • podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)

Více informací na: https://www.npicr.cz/

Related Communities