Nadace Vodafone Česká republika

Category:
Category:

Product Description

Chceme přispět k tomu, aby svět byl místem, kde lidská solidarita není cizím pojmem a kde jsou sociálně zodpovědné aktivity firem běžným standardem.

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006. Je spolufinancovaná Skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic a.s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž ovlivnila životy více než 1, 5 milionu lidí a dostala se na přední místa v hodnocení nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost. Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských a sociálních inovací a změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí v České republice, zlepšují veřejný prostor a strategicky propojují osoby a komunity k veřejnému prospěchu. Věříme, že technologické možnosti, know-how a zapojení zaměstnanců společnosti Vodafone mají pozitivní dopad na vývoj naší společnosti.

Více informací na: https://www.nadacevodafone.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month1.550 Kč / month / month
Kč / month
Kč / month