Mobbing Free Institut

Category:
Category:

Product Description

Pomůžeme vám s prevencí, osvětou či s řešením šikany.

Posláním Mobbing Free Institutu je stát se předním odborníkem v oblasti šikany na pracovišti v České republice i v zahraničí a být trvalým poskytovatelem kvalitních a odborných informací lidským způsobem pro všechny cílové skupiny.

Naší vizí je prevence vztahové patologie a osvěta novým způsobem, který bude inspirovat ostatní ke změnám a povede ke společenské zodpovědnosti. Work-life balance, holistický přístup k práci i člověku a motivátoři a inovátoři v osvětě vedoucí k vytvoření zdravého pracovního prostředí, kde lidskost, respekt a spolupráce mají svou pravou hodnotu. Tvoříme inovativní řešení krizových komunikací, spolupráce s korporacemi, které se aktivně zapojují a mění zastaralé struktury řízení a nelidský přístup ve svých firmách.

Více informací na: http://mobbingfreeinstitut.cz/