JRK Česká republika

Category:
Category:

Product Description

Každý den zlepšujeme odpadové hospodářství samospráv. Díky JRK partnerství snižujeme množství skládkovaného odpadu a zvyšujeme úroveň třídění.

Jsme mladý tým lidí, kterým záleží na životním prostředí a neustále hledáme inovativní řešení jak zlepšit odpadové hospodářství našich zemí. Našim posláním je snižovat množství směsného komunálního odpadu, předcházením jeho vzniku a zvýšením míry třídění.

Důraz klademe na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Jedním z nejefektivnějších způsobů jak toho dosáhnout je podpora domácího kompostování. Protože díky kompostování občané zpracují bioodpad přímo na svých zahradách a ten již nemusí putovat na daleké skládky. Myšlenku „Pro méně odpadu“ šíříme především spolupráci se samosprávami, kde jsme komplexním dodavatelem produktů, technologií a informačních kampaní pro podporu předcházení vzniku bioodpadu.

Více informací na: https://www.meneodpadu.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month3.000 Kč / month / month
Kč / month