Matematické problémy nematematiků

Category:
Category:

Product Description

Seminář MPN je cyklus poloodborných přednášek o aplikacích matematiky (nejen) pro studenty matematických a příbuzných oborů.

Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Jedná se o společný projekt matematické sekce MFF UK a katedry matematiky FJFI ČVUT. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření. Ze strany firem jsou běžné nabídky stáží, brigád a vedení aplikovaných bakalářských a diplomových prací.

Většinu posluchačů semináře tvoří studenti MFF UK (cca 43 % – statistika z letního semestru 2018/19), FJFI ČVUT (cca 31 %) a FEL ČVUT (cca 21 %). Přibližně polovina je z matematických oborů, další jsou informatici a zástupci nejrůznějších fyzikálních a technických oborů. Zhruba polovina studentů napříč obory jsou prváci a čtvrtina druháci. Přednášky jsou ovšem veřejné, takže se účastní také někteří vyučující a širší odborná veřejnost.

Více informací na: http://www.seminar.fjfi.cvut.cz/

Related Communities