Ludwig von Mises Institut CZ & SK

Category:
Category:

Product Description

Sdružujeme lidi, kteří věří ve svobodu, individualismus a ochranu soukromého vlastnictví.

Ludwig von Mises musel kvůli publikování svých myšlenek a kvůli svému židovskému původu roku 1934 opustit rodnou zemi a následně i evropský kontinent, na kterém se rychle šířila ideologie národního socialismu.

Roku 1982 založil Lew Rockwell (s posvěcením Misesovy ženy Margit) Ludwig von Mises Institute, think-tank šířící odkaz jejího zesnulého manžela na poli ekonomie a politické filosofie. S Mises Institute spolupracovali kupříkladu ekonomové Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard či Hans-Herman Hoppe. Za téměř třicet let existence vydala tato instituce více než tři sta knih věnovaných tématice státu, volného trhu a lidského jednání obecně. Po jejím vzoru rovněž vznikly obdobné instituty např. v Brazílii, Polsku, Švédsku, Belgii, Rumunsku nebo Ekvádoru.

Více informací na: http://www.mises.cz/

Related Communities