Asociace lesních mateřských škol

Category:
Category:

Product Description

Asociace lesních MŠ sdružuje přibližně 120 lesních mateřských škol a klubů neboli lesních školek z celé České republiky.

Informace a inspiraci u nás najdou rodiče, pedagogové, zástupci školek i všichni ostatní, kteří se o tento proud předškolního vzdělávání zajímají. Naším dlouhodobým záměrem je rozvíjení dobrých podmínek pro vzdělávání předškolních dětí celoročně v přírodě. A proto:

  • Intenzivně komunikujeme se státní správou, prosadili jsme zakotvení lesní mateřské školy do školského zákona a kontinuálně pracujeme na zlepšování legislativních podmínek lesních školek a vzdělávání v přírodě.
  • Věnujeme se vytváření standardů kvality, které jsou majákem na cestě k profesionalitě pro lesní školky. Certifikujeme lesní MŠ a kluby, které zaručují kvalitní pedagogický přístup, tým a provozní podmínky.
  • Vzděláváme pedagogy, koordinátory nebo ředitele školek, na své si přijdou i rodiče.
  • Poskytujeme know-how k založení a provozu lesní školky formou online Infobalíčku a pravidelných seminářů.
  • Poskytujeme profesionální podporu a platformu pro sdílení zkušeností pro členské organizace.
  • Realizujeme projekty zaměřené na předškolní vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou, pořádáme a navštěvujeme mezinárodní konference.
  • Na webových stránkách www.lesnims.cz poskytujeme veškeré informace o lesních školkách pro rodiče, pedagogy, zakladatele, provozovatele, státní správu a všechny ostatní zájemce o tento typ předškolního vzdělávání.
  • Věnujeme se rozšiřování všeobecného povědomí o tom, co je a jak funguje přírodní pedagogika, jak vypadá dobrá lesní školka a co přináší dětem i celé společnosti.

Více informací na: https://www.lesnims.cz

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month