KPZky

Category:
Category:

Product Description

Komunitou podporované zemědělství je dohoda mezi sedlákem a spotřebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu) ale i přínosy (nadúrodu) hospodaření.

Systém komunitou podporovaného zemědělství vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního hospodáře v jeho práci. Ze strany spotřebitelů platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy a ze strany hospodáře produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny. Spotřebitelé hospodářům zajišťují spravedlivou cenu za jejich produkty, často placenou s předstihem na celou sezónu, která jim a jejich rodině zajistí důstojné živobytí.

Komunitou podporované zemědělství je: Nový přístup pro zemědělce. Nová možnost nákupu potravin pro spotřebitele. Skutečné propojení zemědělců a lidí ve městech. Zemědělec a komunita jeho místních podporovatelů jsou rovnocennými partnery. Uzavírají smlouvu, ve které se zavazují produkovat (zemědělec) a odebírat (odběratelé) domluvenou produkci, sdílejí rizika neúrody a živelných pohrom. Odběratelé obvykle platí za produkci předem, za co pak celou sezónu dostávají bedýnky potravin.

Více informací na: https://kpzinfo.cz/

Related Communities