Kompostářská Asociace – KompAs

Category:
Category:

Product Description

Hájíme zájmy kompostářského oboru.

Náš kompostářský obor je v současnosti roztříštěný a doposud nikdy nemluvil jedním společným hlasem. To je důvodem vzniku naší “kompostářská asociace”.

Vyzýváme všechny kompostáře i fanoušky kompostování, kterým na životaschopnosti kompostářského oboru záleží, aby se do naší asociace přihlásili a podíleli se na rozvoji kompostování v České republice. Společnými silami tvoříme organizaci hájící zájmy kompostářského oboru.

Našim cílem je vytvořit jedno kontaktní místo pro všechny kompostáře, kde mohou vzájemně sdílet příklady dobré praxe. Chceme být hlavním konzultačním partnerem státních orgánů při změnách platné legislativy.

Proč kompost?

Kvalitní kompost je stabilní organické hnojivo, které má v půdě zásadní pozitivní vliv na využitelnost živin rostlinami a minimalizaci ztrát živin vyplavením do spodních nebo povrchových vod.

Organická hmota dodaná do půdy kompostem zlepšuje fyzikální stav půdy, podporuje rozvoj půdního života a zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu a bránit erozi.

 

Více informací na: http://www.kompostarska-asociace.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month