Jihočeský vědeckotechnický park

Category:
Category:

Product Description

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí.

Projekt Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) realizuje stejnojmenná společnost, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj. Nová budova JVTP poskytuje vybavené laboratoře, kanceláře, konferenční prostory či technologické haly a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti.

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

Více informací na: http://www.jvtp.cz/

Related Communities