Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR

Category:
Category:

Product Description

Máme na starosti budoucnost Prahy. Věnujeme se architektuře, urbanismu, rozvoji veřejného prostoru a správě města.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy:

  • Získává, spravuje a aktualizuje data důležitá pro rozvoj města.
  • Poskytuje konzultace a zastupuje Prahu v územních řízeních a uskutečňuje aplikovaný vědecký výzkum.
  • Úzce spolupracuje s institucemi na národní i mezinárodní úrovni zejména v oblasti rozvoje, plánování a správy města.
  • Posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odbornými institucemi a neziskovými organizacemi, a to v rámci ČR i na mezinárodní úrovni.

Více informací na: https://www.iprpraha.cz/