Institut sociální práce

Category:
Category:

Product Description

Institut sociální práce vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb na podporu a rozvoj sociální práce a sociálních služeb.

Institut sociální práce, z.s., vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých. Institut mění fungování pečovatelských služeb ‒ už nezajišťují především rozvoz obědů a úklidy seniorům (služby, ve kterých by suplovaly dnes běžně dostupné firmy), ale věnují se odborné péči, v níž jsou nenahraditelné. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu věku, i osobám, jejichž nesoběstačnost odpovídá nejvyšším stupňům přiznaného příspěvku na péči. Dříve byli tito lidé klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory, nebo léčeben dlouhodobě nemocných.

Více informací na: http://www.institutsocialniprace.cz/

Related Communities