Institut pro studium literatury

Category:
Category:

Product Description

Institut pro studium literatury je iniciativou českých literárních odborníků, která svou výzkumnou, vzdělávací a publikační prací přispívá k prohloubení vzdělanosti v oblasti literatury, literární historie a kritiky.

Institut pro studium literatury (IPSL) je nezávislá iniciativa českých literárních odborníků. K hlavním cílům Institutu patří prohloubení literárněvědného poznání a trvalé rozšiřování řad zájemců o literaturu a aktuální literární reflexi. Své poslání naplňuje IPSL od roku 2010 realizací výzkumných a publikačních záměrů i činností vzdělávací.

IPSL přispívá vlastní výzkumnou, vzdělávací a publikační prací k prohloubení vzdělanosti v oblasti literatury. Vznikl na základě občanské iniciativy českých literárních odborníků v roce 2010 v Praze. Hlavním cílem institutu je vykročit za hranice úzkého okruhu specialistů-vědců a svou prací oživit zájem o literární reflexi v širší společnosti.

Více informací na: http://www.ipsl.cz/