Institut pro politiku a společnost

Category:
Category:

Product Description

Chceme podporovat osobní a ekonomické svobody jedince a spolupodílet se na vytváření vitální společnosti.

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné společnosti.

Více informací na: http://www.politikaspolecnost.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month