Institut pro podporu inovativního vzdělávání

Category:
Category:

Product Description

Náš institut je platformou pro nové, inovativní a alternativní proudy ve vzdělávání.

Náš institut je platforma pro inovativní a alternativní iniciativy ve vzdělávání. Naším cílem je zprostředkovávat pokud možno nezaujaté informace o nových proudech, iniciativách a školách, jednotlivých vzdělávacích metodách. Spolu s našimi partnery pořádáme besedy a semináře o vzdělávání určené nejširší veřejnosti. Organizujeme rozšiřující vzdělávání pro učitele, ředitele a zakladatele škol. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy, chceme být platformou dialogu mezi nimi. Zároveň poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající. Prostřednictvím projektů institutu nebo spřátelených organizací podporujeme iniciativy usilující o (v pozitivním smyslu slova) lidský a efektivní proces vzdělávání mladých lidí.

Více informací na: http://inovativnivzdelavani.cz/