Institut pro energetiku

Category:
Category:

Product Description

Ochrana spotřebitelů a účastníků trhu v oblasti elektřiny, plynu, tepla a ropných produktů, prevence energetické chudoby, posílení českého průmyslu a zlepšení životního prostředí, stability a bezpečnosti energetiky.

Samostatný Energetický institut vznikl oddělením od Státní energetické inspekce, které byl jako ústřední vzdělávací zařízení odvětví energetiky součástí do roku 1994. Po následných vlastnických změnách, počátkem roku 2000 zanikl. Ještě v průběhu téhož roku jsme však začali obnovovat základní činnosti původního Energetického institutu a o rok později jsme znovu zahájili také specializační studium „Průmyslová energetika“.

Hlavním předmětem činnosti Energetického institutu je v současné době pořádání vzdělávacích akcí určených pro zaměstnance firem a dalších organizací, a to jak z podnikatelského, tak i státního sektoru, se zaměřením na oblasti energetika a podniková ekologie. Jedná se zejména o pracovní semináře věnované změnám v legislativě, povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, problémům zjišťovaným činností kontrolních orgánů a dalším aktuálním tématům. Lektory seminářů jsou spoluautoři příslušných zákonů a prováděcích předpisů, pracovníci kontrolních orgánů a další odborníci na danou problematiku, kteří podají posluchačům přesný výklad legislativy a vysvětlí nejasné či sporné formulace, upozorní na nejčastější problémy a chyby zjišťované při kontrolách a poradí, jak se jim vyvarovat. V závěru každého semináře je dostatek času na zodpovězení konkrétních dotazů a na individuální konzultace.

Více informací na: http://energeticky-institut.cz/

Related Communities