Institut politologických studií FSV UK

Category:
Category:

Product Description

Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Katedra politologie byla ustavena krátce po ustavení Fakulty sociálních věd v roce 1990. Institut politologických studií (IPS) vznikl při restrukturalizaci FSV UK v roce 1993 jako pracoviště zastřešující politologická studia na FSV. V jeho rámci pak v roce 1994 byla ustavena i Katedra mezinárodních vztahů, která se soustřeďuje na obecné otázky mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů a evropské integrace. V roce 2015 vznikla v pořadí třetí katedra – Katedra bezpečnostních studií.

IPS odpovídá za studijní obory, akreditované v rámci studijního programu 6701 Politologie a mezinárodní vztahy, a to za bakalářské studijní obory Politologie a mezinárodní vztahy a Politologie a veřejná politika a za tři navazující magisterské studijní obory Politologie, Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia. Institut realizuje také výuku ve třech anglických magisterských studijních programech, a to Master in International Relations; Geopolitical Studies a Master in International Security Studies. Společně s Institutem ekonomických studií se podílí na programu International Economic and Political Studies.

Více informací na: https://ips.fsv.cuni.cz/