Institut Intermédií

Category:
Category:

Product Description

IIM poskytuje příležitost pro rozmanité zapojení do mnoha výzkumných a podnětných projektů v oblastech multimédií, múzických umění a technologií.

Institut intermédií (IIM) byl založen v roce 2007 dvěma předními českými univerzitami v Praze, Českým vysokým učením technickým a Akademií múzických umění. Základní vizí bylo vytvořit jedinečnou platformu pro mezinárodní spolupráci studentů i pedagogů technických a uměleckých oborů.

IIM nabízí nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu na českých vysokých školách. Propojuje školy technických, uměleckých či humanitních oborů a mimoakademické partnery. Současně poskytuje prostor pro osvojení současných znalostí, vědomostí a schopností v oblasti umění, výzkumu a technologie.

Cílem IIM je vytvářet inspirativní tvůrčí prostředí. IIM podporuje studentskou a profesionální spolupráci napříč širokou škálou oborů. Pomáhá rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou. Zkoumá využití nekonvenčních inovativních uměleckých řešení.

Více informací na: http://www.iim.cz/