Institut energetické ekonomie

Category:
Category:

Product Description

Nabízíme studentům přednášky odborníků z energetiky na VŠE, podporujeme psaní prací na energetická témata a otevíráme cestu i osobní spolupráci.

Institutu energetické ekonomie byl založen na Fakultě financí a účetnictví VŠE v roce 2010 v kontextu liberalizace trhů s elektrickou energií, rozvojem obchodování s touto komoditou v ČR a související provázaností energetiky a ekonomie. Naším cílem je zprostředkovat studentům vazbu na jedno z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví průmyslu a obchodu ČR, jímž je sektor energetiky. Soustředíme se na ekonomické aspekty trhů s elektřinou, ropou, plynem, uhlím a emisními povolenkami.

Od založení Institutu v roce 2011 jsme zorganizovali víc než 35 přednášek, 8 konferencí, 7 exkurzí a ocenili ambiciózní studenty ve třech ročnících soutěže Energy Economics Contest částkou vyšší než 100 000 korun. Posluchači se tak měli možnost dovědět o tom, jak funguje virtuální elektrárna, jak se obchoduje s plynem, ropou, elektrickou energií ale i uhlím, kolik reálně stojí emisní povolenky a kam se ČR pohne se svou energetickou koncepcí. V rámci exkurzí navštívili mimo jiné Uhelné Safari – lom ČSA, hlavní dispečink ČEPS, zapouzdřenou rozvodnu Chotějovice nebo Tokamak, zařízení, kterým se dosahuje nukleární fúze. Pomocí hry „Simulace trhu s elektřinou“, která se uskutečňuje vždy na závěr semestru v rámci předmětu „Analýza trhů energetických komodit“ si studenti vyzkouší obchodování s elektrickou energií v praxi.

Více informací na: http://www.institutee.cz/

Related Communities

Kč / month100 Kč / month / month
Kč / month