Institut aktivního občanství

Category:
Category:

Product Description

Zapojujeme občany do veřejného dění.

Institut aktivního občanství už od roku 2011 podporuje zapojování (nejen mladých) lidí do veřejného dění a rozvoj jejich odpovědosti za stav společnosti. Netradičními a aktuálními způsoby rozvíjíme dovednosti, které vedou lidi bez ohledu na věk, původ či postavení k tomu, aby sami sebe vnímali jako aktivní tvůrce dění ve svém okolí. – Program „Akumulátor“ poskytuje prostřednictvím neformálního vzdělávání středoškolákům inspiraci, nástroje a zkušenosti s prosazováním jejich vizí v praxi.

Skrze semináře a konferenci pro komunální politiky a aktivisty pomáháme šířit dobrou praxi pro zapojování občanů do rozhodování. S pomocí jich i dalších projektů podporujeme šetrný přístup k životnímu prostředí a krajině. – Prostřednictvím ImpACT Academy rozvíjíme (ve spolupráci s mezinárodní sítí Ashoka) kapacitu u nevládních organizací sledovat a měřit společenský dopad jejich činnosti. – V reakci na aktuální dění IAO rozvinul program pro vzdělávání dobrovolníků, kteří pomáhají lidem na útěku před konflikty.

Více informací na: http://aktivniobcanstvi.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
10.000 Kč / month40.000 Kč / month / month
Kč / month