Rodina svobodně-podnikajících lidí ICA

Categories: , Tag:

Product Description

ICA je prostorem pro setkávání lidí podporujících se ve svobodném podnikání v ČR. Setkáváme se za těmito účely:

  • Získávání nových informací
  • Získávání nových zakázek
  • Získávání nových investic
  • Získávání nových spolupracovníků
  • Získávání nových přátel
  • Získávání nových zkušeností
  • Zábavy a radosti

Lidé, kteří se umí postarat o sebe i o druhé. Podnikatelé OSVČ. Majitelé malých a středních firem. Otevřeno všem zájemcům. Spontánní přijetí komunitou.

Klíčovou hodnotou je Radost. Principy, které v komunitě vyznáváme jsou sdílení svých kontaktů, sdílení svého know-how, sdílení svého času. Nikdo za nikoho nic nedělá. Komunita je prázdný prostor, ve kterém účastníci sami vytvářejí a nacházejí to, co potřebují.

Lidé se na ICA Setkáních cítí radostně. Konání pravidelných setkání, na kterých je kolem 15 účastníků. Počet navázaných přátelských a obchodních vztahů. Loajalita - častá a dlouhodobá účast na setkáních. Počet inspirací. Štěstí a radost.

Atmosféra přijetí, porozumění, důvěry, otevřenosti, svobody, pospolitosti, rodinné pohody. Noví členové spontánně přijímají nepsané principy chování ve skupině - např. respekt k chování a myšlení druhých.

Šťastný a optimistický člověk. Terapeut. Prezentující lektor. Přijímající kamarád. Podporující člen. Nezávislý pozorovatel. Propojovatel. Obchodník.

Organizovanost - dodržování času. Nekonfliktnost - respektování druhých lidí a jejich názorů. Sdílnost - rozdělit se s ostatními o své zkušenosti.

Každý se spontánně ujímá toho, co je třeba vykonat.

Obsah členství Free

✔ Členství ve skupině na Facebooku

Ať už chcete začít podnikat případně už podnikáte léta, můžete se bezplatně připojit k naší skupině Rodina svobodně-podnikajících lidí ICA na Facebooku.

Obsah členství Medium

✔ Měsíční skupinové setkání
Již deset let se pravidelně setkáváme a navzájem se podporujeme. Setkání se konají každý poslední pátek v měsíci od 14:00 do 17:00.

Obsah členství Premium

✔ Individuální online konzultace na téma Rozvoj Vašeho podnikání

Se svými klienty se bavím o rozvoji jejich podnikání. Nastavme si pravidelné 60 min. konzultace a posouvejme vaše podnikání společně.

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month10.000 Kč / month / month
Kč / month