Holotropní terapie

Category:
Category:

Product Description

Skupinové a individuální Holotropní dýchání. Přednášky a semináře v kontextu Transpersonální psychologie.

Holotropní terapie vychází z předpokladu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí. Slouží k nahlédnutí hluboko do psychiky, až za hranice vlastní osobnosti a současné biografie. Dochází při ní k významnému sebepoznání a seberozvoji, ale i k léčení, zejména při opakované zkušenosti.

Holotropní dýchání je experimentální metoda sebezkoumání a psychoterapie, vyvinutá Stanislavem a Cristinou Grofovými. Díky této technice můžeme bezpečně dosáhnout mimořádných stavů vědomí, kde je ukryt léčivý potenciál. Říkáme tomu holotropní stav vědomí. Jde o jednoduchou kombinaci zrychleného dechu, evokativní hudby a práce s tělem. Během dýchání se uvolňují emoční bloky a všechny pocity a energie, které v životě nebyly dostatečně vyjádřené. Léčivý potenciál je založen na přístupu k vrstvám podvědomí, které jsou jednak z naší biografie a dále z předporodního období a z oblasti transpersonální. Právě tam se můžeme dotknout psycho-spirituálních kořenů našich emočních a psychosomatických nesrovnalostí.

Více informací na: https://holotropniterapie.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month2.500 Kč / month / month