Frank Bold

Category:
Category:

Product Description

Frank Bold mění svět. Právem. Budoucnost potřebuje odpovědné firmy a svobodnou společnost. Pomáháme obojímu.

Frank Bold je mezinárodní tým právníků s kancelářemi v Bruselu, Praze, Brně, Ostravě a Krakově. Frank Bold mění svět právem. Prosazuje svobodu a férovost a pomáhá veřejným institucím, firmám a občanům dělat dobrá rozhodnutí.

Propojujeme podnikání se společensky prospěšnými cíli. Svou právní expertízou se snažíme v co největší míře podporovat aktivity, které vidíme jako přínosné, například využití obnovitelných zdrojů. To, co děláme jako právníci advokátní kanceláře, je v souladu s tím, co prosazujeme v rámci veřejně prospěšné činnosti. Ani jako právníci advokátní kanceláře nepracujeme na projektech škodlivých pro životní prostředí a mimo ekonomického hlediska zvažujeme u zakázek také hledisko etické

Více informací na: http://frankbold.org/

Related Communities