Fórum zdravé výživy

Category:
Category:

Product Description

FZV je zapsaný spolek, jehož cílem je vzdělávání a osvěta nejširší veřejnosti v oblasti zdravého životního stylu.

Fórum zdravé výživy bylo založeno v červnu 1994. Od samého počátku je cílem jeho činnosti vzdělávání a osvěta nejširší veřejnosti v oblasti zdravého životního stylu, poskytování poradenských služeb a usnadnění orientace v nabídce potravin a nápojů. Členy spolku Fórum zdravé výživy, z.s. jsou významní odborníci z oblasti výživy, technologie potravin, nutričního poradenství, interní medicíny, gastroenterologie a pediatrie se zaměřením na obezitu.

Více informací na: http://www.fzv.cz/

Related Communities