Farmářská škola

Category:
Category:

Product Description

Farmářská škola ekologického a biodynamického zemědělství.

Jsme jediný vzdělávací koncept ekologického a biodynamického zemědělství v České republice, který nabízí ucelený program praktického vzdělávání na ekologických farmách u nás i v zahraničí. Chceme v souladu s aktuálním ekologickým děním ve společnosti vytvářet a podporovat mladé zemědělce, kteří budou mít chuť zakládat nové statky a přispívat tak k obnově zdravého hospodaření, zdravé krajiny i života na venkově.

Naším cílem je přiblížit ekologické zemědělství co nejširšímu okruhu zájemců. Chceme každému umožnit vybrat si nejvhodnější formu a propojit ho s komunitou podobně smýšlejících a konajících lidí. Do našeho týmu patří dlouholetí ekologičtí zemědělci, nadšenci pro biodynamiku, univerzitní profesoři, neziskové organizace i firmy, které mají zájem o udržitelnost. Usilujeme o vědomé zemědělství, které krajinu nedrancuje, ale uzdravuje, zemědělství, které myslí i na budoucí generace. Zároveň chceme vyvrátit zažitá klišé a ukázat, že je možné naplno ekologicky hospodařit a přitom dosáhnout ekonomické stability

Více informací na: http://www.farmarskaskola.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month