Envirostyl

Category:
Category:

Product Description

Vím, jak mé každodenní návyky a rozhodování ovlivňují celý svět.

Narodila jsem se jako rebel a pankáč s přirozeným citem pro přírodu, zvířata a dopad lidské činnosti na životní prostředí. Nikdy jsem se nebála říkat svůj názor a poukazovat na problémy moderní společnosti. Ve 21. století jsme se skrze naše technologie, globalizaci a komfort rozvinutého světa na úkor rozvojového, dopracovali k environmentální krizi. Máme peníze, ale nemáme čistou vodu, půdu, vzduch, jídlo, bohatou biodiverzitu, ani fungující mezilidské vztahy.

Začala jsem u sebe, přirozeně jsem přešla na rostlinnou stravu, žiji celkem minimalisticky a dle principů Zero Waste. Denně inspiruji lidi kolem sebe a pomáhám jim se změnou životního stylu.

Více informací na: https://envirostyl.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month