Česká asociace doktorandek a doktorandů

Category:
Category:

Product Description

Česká asociace doktorandů a doktorandek, z. s. (ČAD) je zapsaný spolek, který sdružuje studenty a studentky v doktorském studiu v České republice.

Cílem spolku je zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského studia v ČR, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností studujících napříč obory i v rámci jednotlivých disciplín, zvyšovat informovanost doktorandek a doktorandů o studijních a profesních příležitostech a pomáhat studujícím zlepšovat vlastní odborné dovednosti.

Svého cíle se ČAD snaží dosáhnout prostřednictvím těchto činností:

 • Identifikací problémů spojených s kvalitou a podmínkami doktorského studia
  • zmapováním národní situace (diskusí se studujícími, vyučujícími, osobami v rozhodovacích pozicích)
  • srovnáním se situací v zahraničí
 • Řešením praktických aspektů doktorského studia, které ovlivňují jeho kvalitu, intenzitu a délku
  • Zejména řešením příjmu (stipendií/platů), studijních povinností, statusu studenta/zaměstnance, mateřské/rodičovské „dovolené“ atp.
 • Komunikací s orgány rozhodujícími o koncepci doktorského studia v ČR
  • dialogem s příslušnými orgány a jednotlivými akademickými pracovišti
  • vydáváním stanovisek a výzev k řešení identifikovaných problémů
  • připomínkováním legislativy
 • Rozšiřováním povědomí doktorandů a doktorandek o fungování akademického prostředí
  • vytvořením virtuálního i fyzického prostoru pro setkávání a vzájemné informování doktorandů a doktorandek ze všech oborů a pracovišť
  • prostřednictvím webových stránek, facebookové stránky, pravidelných schůzí a speciálních akcí (konferencí, seminářů)
 • Pořádáním seminářů, školení a workshopů zaměřených na rozvoj profesních dovedností (podle poptávky členů a členek ČAD)

 

Více informací na: http://doktorandivcr.cz/

Related Communities