Product Description

Posilujeme konkurenceschopnost české ekonomiky. Podporujeme startupy, malé a střední podnikatele a získáváme high-tech zahraniční investice.

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Více informací na: http://www.czechinvest.org/

Related Communities

Kč / month2.500 Kč / month / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month