Český spolek pro agrolesnictví

Category:
Category:

Product Description

Naším cílem je osvěta alternativního využití zem. půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce.

Jsme spolek, jehož cílem je osvěta alternativního využití zemědělských půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce.

Další činností našeho spolku je osvěta a informování široké veřejnosti, zejména vlastníků půdy, o alternativních způsobech obhospodařování zemědělské půdy, které nabízí agrolesnictví. Tento způsob pak zajišťuje vlastníkům zlepšený stav půd s vyššími produkčními možnostmi, které mají mimo jiné významné mimoprodukční funkce. Zejména pak protierozní funkci, vodohospodářskou funkci, snižuje prašnost, zvyšuje kvalitu půd, zvyšuje biologickou různorodost krajiny a v neposlední řadě tvoří významný estetický prvek.

Více informací na: http://www.agrolesnictvi.cz/

Related Communities