Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Category:
Category:

Product Description

Česko je nano

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR byla založena 27. listopadu 2014, jejím předsedou je Ing. Jiří Kůs. Sdružuje české firmy z různých odvětví, od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku, až po energetiku, které mají nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání.

U některých firem se jedná o využití nanotechnologických postupů ve výrobě, u jiných pak jde o vývoj a výrobu finálních produktů z nanomateriálů nebo jejich aplikace.

Cílem asociace je reprezentovat zájmy českých nanotechnologických firem a výzkumu v tomto oboru na národní i světové úrovni, v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře. Staví na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a snaží se šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti. Z poslední doby zmíníme článek na Czechcrunch o budoucnosti českých nanotechnologií.

Zaměřuje se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou. Asociace má v současnosti 36 členů.

Asociace je partnerem Úřadu vlády ČR, ministerstev a dalších státních institucí při tvorbě ekonomické strategie České republiky. Aktivně se také podílí na projektech ekonomické diplomacie s cílem prezentovat české nanotechnologické firmy v zahraničí. Jde o to vytvořit obraz České republiky jako jednoho ze světových inkubátorů nanotechnologií, jako země, která patří zejména v aplikacích nanotechnologií v průmyslu i ve spotřebních produktech ke světové špičce. Proběhly už úspěšné akce např. v USA, Izraeli, Německu, Velké Británii, Ruské federaci nebo Rakousku.

 

Více informací na: https://www.nanoasociace.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month