Česká asociace pro geoinformace

Category:
Category:

Product Description

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) je nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů působících na území České republiky v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií.

Asociace je sdružením ve smyslu zákona č. 83 /1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Asociace je reprezentantem odborných, profesních a společenských zájmů svých členů. Členy jsou jak fyzické, tak právnické osoby. Členy mohou být i zahraniční právnické a fyzické osoby.

Poslání a cíle CAGI

Posláním asociace je maximalizovat využití geodat a geoinformací a geoinformačních technologií ve prospěch občanů, kvalitní veřejné správy a podnikání a reprezentovat českou geoinformační komunitu v rámci ČR a navenek.

Poslání se promítá zejména do následujících cílů:

  • hájení práv a zájmů členů a prosazování jejich odborných, profesních a společenských zájmů,
  • vytváření podmínek a prostoru pro otevřenou odbornou diskusi k řešení koncepčních, technických, ekonomických, právních a obdobných problémů rozvoje prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií,
  • provádění vzdělávací činnosti ve formě různých krátkodobých i dlouhodobých kurzů, seminářů, konferencí a dalších forem s cílem zvyšovat obecné povědomí o možnostech využití geoinformací a prohlubovat odborné znalosti prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií,
  • podpora a zajištění úzkého pracovního kontaktu všech zainteresovaných subjektů v rámci České republiky, výměna informací, poznatků a zkušeností mezi členy a formulace společných zájmů a stanovisek,
  • podílení se na přípravě a vytváření konkrétních podmínek pro široké využívání geoinformací ve všech oblastech,
  • zajišťování kontaktu a podpora spolupráce s orgány státní správy při rozvoji státního informačního systému, prostorově orientovaných informačních systémů a využívání příslušných informačních technologií ve veřejném sektoru,
  • zajišťování kontaktu členů s tuzemskými i zahraničními a nadnárodními společnostmi a nevládními organizacemi.

 

Více informací na: http://www.cagi.cz/