ČAKO – Česká asociace koučů

Category:
Category:

Product Description

ČAKO je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se koučováním profesionálně zabývají, nebo se o ně zajímají.

EMCC je nezávislá, nestranná a nezisková organizace.

Smysl EMCC

EMCC je tu proto, aby rozvíjelo, propagovalo a nastavovalo očekávání nejlepší praxe v mentoringu, koučování a supervizi a to ku prospěchu jednotlivců, organizací a celé společnosti.

Vize EMCC

EMCC usiluje o to, být místem, kam se lidé obracejí, když se zajímají o mentoring a koučování.

Cíle EMCC

  • Cílem EMCC je propojit nejen svět profesionálních koučů, jejich klientů, koučovaných a mentorovaných,

    ale také svět poskytovatelů vzdělání, akademiků a výzkumníků.

  • Poskytovatelé služeb v oblasti koučinku a mentoringu, školení a supervize.
  • Odborníci, kteří se teoreticky zabývají problematikou koučinku a mentoringu,
  • Ti, kteří služeb v oblasti koučinku a mentoringu využívají.

EMCC podporuje prosazování a osvojování stanovených kritérií.

 

Více informací na: http://www.cako.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month