Česká společnost pro Gestalt terapii

Category:
Category:

Product Description

ČSGT je dobrovolná profesní a odborná organizace sdružující profesionály se zájmem o studium a rozvoj Gestalt psychoterapie v ČR.

ČSGT je dobrovolná profesní a odborná organizace sdružující profesionály se zájmem o studium a rozvoj Gestalt psychoterapie v ČR. Vznikla v roce 2004 a je zapsána ve spolkovém rejstříku jako zapsaný spolek. Cílem ČSGT je upevňovat, prosazovat a rozšiřovat praktické uplatňování Gestalt psychoterapie v ČR a usilovat tak o její uznání v psychoterapii, poradenství a jiných oblastech pomáhajících profesí. Dalšími cíli jsou obhajování profesních zájmu psychoterapeutů sdružených v ČSGT, účast na tvorbě a rozvoji koncepce poskytování psychoterapie v ČR, stimulování odborného vzdělávání v Gestalt psychoterapii a vytváření podmínek pro zajištění vysoké úrovně profesionální kompetence a etiky.

Více informací na: http://www.csgt.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month