Česká naturopatická společnost

Category:
Category:

Product Description

Česká naturopatická společnost je odborným a vědeckým profesním občanským sdružením, které sdružuje praktiky celostní přírodní medicíny.

Posláním činnosti ČNS je prosazení poskytování vysoké úrovně naturopatické praxe – poradenství v oblasti celostní přírodní medicíny v České republice. Uskutečnění tohoto cíle umožní základna profesionálně vyškolených naturopatů, fytoterapeutů a klinických nutričních terapeutů s vysokým standartem jejich profesní úrovně.

Nezanedbatelná pozornost je věnována přiblížení termínu naturopatie české veřejnosti a to především pomocí správného mediálního obrazu tohoto pojmu, včetně pořádání info kampaní, kurzů a vydávání pravidelného e-časopisu. ČNS bude aktivně podporovat trvalé vzdělávání svých členů a jejich vzájemnou spolupráci a bude se snažit ve prospěch klienta navázat (především formou konzultací) spolupráci s lékaři i jinými zdravotnickými odborníky. ČNS bude koordinovat aktivity svých členů na regionální i celonárodní úrovni a podporovat jejich spolupráci s dalšími spřátelenými národními i zahraničními profesními organizacemi.

Více informací na: http://www.naturopati.cz/