Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Category:
Category:

Product Description

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšovat péči o osoby s duševním onemocněním v České republice.

Naše nezisková organizace je tu od roku 1995. Máme malou projektovou kancelář, spolupracujeme se špičkovými českými i zahraničními odborníky. Mezi experty ovšem řadíme i lidi s vlastní zkušeností se zotavováním z duševní nemoci. Naším posláním je iniciovat a realizovat změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním onemocněním, profesionálním a dostupným službám v oblasti péče o duševní zdraví.

Centrum za dobu své existence uskutečnilo dlouhou řadu projektů, které se ve velké míře zasloužily o pozitivní změny v péči o duševní zdraví v ČR i v zahraničí. Inspiraci pro zavádění nových prvků do našeho systému péče a vzdělávání nalézáme často ve Holandsku, Finsku, Spojeném Království, Norsku a USA. Snaha přinášet do našeho prostředí zahraniční know-how se prolíná téměř vším, co děláme.

Dlouhodobě usilujeme o rozvoj nových služeb a iniciativ a zlepšování těch stávajících.

Více informací na: http://www.cmhcd.cz/