Czech Business Angel Association

Category: Tags: ,
Category: Tags: ,

Product Description

Czech Business Angel Association je národní asociace, která sdružuje andělské investory a reprezentuje jejich zájmy.

Naším cílem je rozvíjet a kultivovat aktivní vztahy mezi investory a začínajícími společnostmi v České republice tak, aby tvořily základ pro inovace a pokrok. Ze zkušeností víme, že mezi nejlepšími předpoklady pro vznik skutečně prosperujícího podnikatelského prostředí jsou dobré podmínky pro volnost myšlení, přístup k talentu, ale také přístup ke kapitálu, protože ani skvělá myšlenka a největší talent nestačí, když vizi není jak financovat. Zároveň věříme, že ty nejlepší podnikatelské ekosystémy se navzájem doplňují a jen vzájemnou spoluprací společně rostou. V rámci asociace budujeme kvalitní síť kontaktů napříč investory a jejich sdruženími a umožňujeme tak vzájemné sdílení zkušeností a příležitostí. Staráme se také o rozšiřování povědomí o angel investicích a reprezentujeme zájmy oboru vůči domácím i mezinárodním institucím.

Více informací na: http://www.cbaa.cz