Byznys pro společnost

Category:
Category:

Product Description

Spojujeme firmy, které myslí odpovědně, pomáhají a vytvářejí lepší podmínky pro život.

S koncem roku i my bilancujeme. Společně a díky členským firmám aliance BpS – Byznys pro společnost a signatářům Charty diverzity jsme otevřeli důležitá a často palčivá témata jak na společných setkáních, tak i spolu se zástupci a zástupkyněmi dalších sektorů – neziskového, akademického a veřejného. V roce 2018 se našich akcí účastnilo 1 100 spojenců a nadšenců pro odpovědné a udržitelné podnikání, rozšířily se řady členských firem BpS i signatářů Charty diverzity a firemní dobrovolníci ještě intenzivněji pracovali pro dobrou věc.

Nízká flexibilita českého pracovního trhu vytváří bariéry pro zaměstnance i zaměstnavatele. Typicky pro rodiče s malými dětmi – zejména matky – nebo naopak pro lidi ve věku 50+. V období tzv. přehřáté ekonomiky se stále zřetelněji ukazuje, že schopnost zaměstnavatelů fungovat flexibilně patří ke klíčovým konkurenčním výhodám na trhu práce. Aktivně se pilotní fáze našeho projektu Flexibilita a mobilita zúčastnily společnosti ČSOB, NNIT a soukromá základní škola Bodlák a Pampeliška; díky jejich zkušenostem budeme toto téma nadále rozvíjet a prosazovat.

Více informací na: https://www.byznysprospolecnost.cz/