Bezobalu.org

Category:
Category:

Product Description

Jsme nezisková organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu.

Bezobalu je nezisková organizace, která v Česku šíří koncept Zero Waste – tedy předcházení vzniku odpadu. – Inspirujeme veřejnost k prevenci vzniku odpadu – komunikujeme s médii a veřejnou správou, přednášíme na společenských akcích i ve školách.

Naše vize

  • Náš pohled na svět stavíme na odpovědném přístupu k sobě samému, ke společnosti, a k životnímu prostředí ve kterém žijeme.
  • Svými činy podporujeme šetrné zacházení s přírodními zdroji a udržitelný způsob obývání planety.
  • Otevřenou komunikací posilujeme podávání ryzích a pravdivých informací. Problémy vysvětlujeme do hloubky a zasazujeme je do kontextu.
  • Prosazujeme spravedlnost spojenou s přijetím odpovědnosti za negativní dopady vyplývající z ekonomické činnosti. Upozorňujeme na nezodpovědné, krátkozraké a sobecké činy.
  • Vlastním jednáním chceme podněcovat občanskou společnost k aktivitě.

Více informací na: http://www.bezobalu.org/