Asociace společenské odpovědnosti

Category:
Category:

Product Description

Největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku.

Naší vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Podařilo se nám pod jednou střechou propojit několik důležitých sektorů (firmy, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce). Díky tomu můžeme na maximum přispívat k vytváření odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám.

 

Učíme společnost přirozeně posilovat odpovědnost za místo a planetu, na které žijeme. Otevíráme ve společnosti nová témata, prostor pro sdílení zkušeností a spolupráci napříč sektory. Vedeme aktivní dialog se státem, na jehož úspěšném konci má patřit společenská odpovědnost s udržitelností mezi základní priority naší společnosti. Jsme průkopníky Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku. Od roku 2017 udílíme prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů OSN v Česku, které se staly vzorem pro další země. Inspirujeme celý svět.

 

Více informací na: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month