Asociace pro porodní domy a centra / Apodac

Category:
Category:

Product Description

Asociace pro porodní domy a centra, z. s., (APODAC) sdružuje a propojuje odborníky i veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří podporují či propagují vznik porodních domů a center v České republice.

Zatímco v zahraničí si může těhotná žena zvolit, jak o ni bude pečováno, u nás je legální pouze porod v nemocnici – bez ohledu na individuální potřeby žen a dětí. Proto jsou rodiny, kterým tento přístup nevyhovuje, vehnány do situace porodu mimo zdravotnické zařízení bez odpovídající zdravotní péče. Tato situace s sebou přináší rizika, kterým se snažíme vyhnout rozšířením nabízené porodní péče o postupy, které doporučují renomované světové zdravotnické organizace.

Vycházíme z toho, co je u nás dobré, a zároveň nabízíme a propagujeme nejmodernější přístupy „Evidence Based Medicine” („medicíny založené na důkazech“), které se osvědčily v jiných zemích.

O co se snažíme

Naše kroky směřují k rozšíření porodní péče v různých pojetích, která u nás stále chybí, ačkoli statistiky WHO (World Health Organization) jasně dokládají, že je více než jeden způsob bezpečného vedení porodu. Zdravotní systémy západních zemí umí nabídnout více cest, jak podpořit ženy při porodu, aniž by to jakkoli snižovalo kvalitu či bezpečnost péče. Naopak, výsledky mnoha studií i praktické zkušenosti zdravotnického personálu hovoří jasně ve prospěch individualizované péče, například v podobě kontinuální péče.

Proto usilujeme o humanizaci porodní péče a o to, aby český systém porodní péče poskytoval nejlepší dostupnou péči založenou na doporučeních WHO (World Health Organization), ICM (International Confederation of Midwives) MUNet (Midwifery Unit Network) a dalších světových renomovaných organizací (např. FIGO, UNICEF, NICE, RCM).

Tím podporujeme dlouhodobou udržitelnost kvality a bezpečnosti v české porodní péči, zároveň reagujeme na vzrůstající poptávku rodin, kterým nemožnost volby mezi různými bezpečnými způsoby porodu, zabraňuje prožít tento jedinečný zážitek v souladu se svým svědomím.

 

Více informací na: http://apodac.org/

Related Communities