Asociace podnikatelů v geomatice

Category:
Category:

Product Description

APG je sdružení podnikatelů, působících v oboru geodézie, geoinformatiky a pozemkových úprav.

Asociace podnikatelů v geomatice hájí a prosazuje zájmy všech svých členů, kteří podnikají v oboru geomatiky. APG vznikla transformací Komory geodetů a kartografů.

Asociace je od začátku zahájení své činnosti členem Hospodářské komory ČR a spolupracuje také s dalšími organizacemi a profesními sdruženími.

Naše cíle

  • kultivace podnikatelského prostředí v geomatice
  • prosazování a hájení podnikatelských zájmů všech členů asociace
  • zachování konkurenčního prostředí, sledování vývoje cen na trhu v geomatice, dohlížení na etiku hospodářské soutěže a sledování kvality prací
  • dlouhodobá propagace všech oborů, které geomatika zahrnuje (geodézie, kartografie, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, územní plánování, pozemkové úpravy, GNSS, BIM)
  • celoživotní vzdělávání a spolupráce osob, podnikajících v geomatice
  • spolupráce se školskou sférou – středními a vysokými školami, vědeckými institucemi činnými v oblasti geomatiky.

Více informací na: http://www.apgeo.cz/

Related Communities

Kč / month
Kč / month
Kč / month
Kč / month