Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

Category:
Category:

Product Description

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z. s. (ve zkratce “ANNO ČR”) sdružuje všeoborově nestátní neziskové organizace v ČR.

Poskytuje informační a poradenské služby svým členům a hájí jejich zájmy. Cílem práce ANNO ČR je zlepšování postavení neziskového sektoru ve vztahu k veřejné správě v ČR a poskytování osvěty v oblasti problematiky neziskového sektoru pro širokou veřejnost.

 

Kdo jsme

  • jsme všeoborovou střešní organizací NNO s krajskou strukturou
  • sdružujeme střešní krajské asociace a několik desítek nestátních neziskových organizací
  • hájíme zájmy více jak 1 milionu občanů
  • máme oborově pestrou základnu
  • jsme pravidelně zváni coby partner na vládní jednání v nejrůznějších oblastech veřejné správy
  • hájíme zájmy členů a občanské společnosti na nejrůznějších platformách
  • poskytujeme prostor pro další rozvoj a vzdělávání našich členů
  • poskytujeme široký networking napříč Českou republikou
  • poskytujeme zvýhodněné poradenství spojené s činností NNO
  • pořádáme jednorázové či pravidelné akce zaměřené na sdílení informací a školení pracovníků neziskového sektoru

Více informací na: http://anno-cr.cz/